Automatisatie machines en transportsystemen

Bedrijfsautomatisatie leidt tot een hogere productie tegen lagere kosten. Maar aan een hoge mate van automatisatie kleven ook risico’s. Door snel te anticiperen op veranderingen in de markt en preventief onderhoud te plegen aan installaties blijven deze risico’s beperkt.

Bedrijfsautomatisatie

Bedrijfsautomatisatie is een breed begrip. Het omvat in principe alle routineprocessen in een bedrijf die niet door menselijk handelen, maar door computers en machines worden uitgevoerd.

Voorbeelden van (industriële) bedrijfsautomatisatie

 • Industriële robots
 • Computergestuurde CNC machines
 • PLC gestuurde onderdelen en machines (Programmable Logic Controller)
 • CAD (ontwerpen m.b.v. computers)
 • ICT (computers, hardware, software, netwerken, internet, gegevensbeheer, databeveiliging, etc.)
Installatie / renovatie / herstelling nodig? Klik hier

Voordelen van bedrijfsautomatisering

 • Hoge mate van efficiency (routineuze taken worden sneller uitgevoerd)
 • Kostenbesparend
 • Productie neemt toe
 • Uniforme kwaliteit
 • Gevaarlijke taken hoeven niet door mensen te worden uitgevoerd.

Taken van de automatiseerder / ICT

Het takenpakket van een automatiseringsbedrijf of ICT bedrijf is veelomvattend. Enkele veel voorkomende services die geboden worden:

 • Elektrotechnische engineering (ontwerpen van installatie , dossiers opstellen, etc.)
 • Installeren en onderhouden van stuurborden, schakelkasten, besturingsunits en andere elektrotechnische installaties
 • Monitoring
 • Netwerken
 • Internet
 • Serverbeheer
 • Onderhoud
 • Back-up en storage oplossingen
 • Domotica

Automatiseringsrisico’s

Tegenwoordig zijn nagenoeg alle grote bedrijven en instellingen in hoge mate geautomatiseerd. Aan deze intensieve automatisatie kleven ook een aantal risico’s:

 • Afhankelijkheid van complexe systemen en knowhow
  Hoe hoger de graad van automatisatie, des te groter de afhankelijkheid van computersystemen en automatisatienetwerken. Een kleine storing kan gevolgen hebben voor het hele productieproces. Tevens is men bij storing afhankelijk van externe partijen (eigen techniekers beschikken vaak niet over de juiste knowhow).
 • Big data
  Computer gestuurde machines en sensoren produceren veel digitale informatie. Deze, soms gigantische, gegevensstromen moeten op de juiste manier beheerd, beveiligd en geanalyseerd worden. Het overzicht is anders snel verloren.
 • Chaos van systemen en applicaties
  Het aanbod aan automatiseringssystemen is overweldigend groot en de gebruikte hardware en software veranderen continu. Het is belangrijk up to date te blijven, zonder het overzicht te verliezen en te verzanden in een complexe chaos van besturingssystemen en applicaties.
 • Beveiliging
  In principe zijn alle digitale systemen die gekoppeld zijn in een netwerk kwetsbaar voor (cyber)aanvallen, zelfs als het systeem niet aangesloten is op het internet. Beveiliging van gevoelige systemen en bedrijfsinformatie is van cruciaal belang (het risico op bedrijfsspionage neemt jaarlijks toe).
Installatie / renovatie / herstelling nodig? Klik hier

Bedrijfsautomatisatie: prioriteiten

Bij het ontwerpen en uitvoeren van een bedrijfsautomatisatieplan zal de automatiseerder de volgende zaken als prioriteit nemen:

 1. Inventariseren en analyseren van doelstellingen
  Zeer goed luisteren naar de behoeften van de klant en zijn korte en lange termijndoelstellingen en reële doelstellingen formuleren.
 2. Gestructureerde uitvoering in nauw overleg met de opdrachtgever
  Bij elke stap in de bedrijfsautomatisering moet de nauwe opdrachtgever betrokken worden. Deadlines dienen doodserieus genomen te worden.
 3. Wet en regelgeving
  Alle werkzaamheden moeten volgens de gestelde wet- en regelgeving plaatsvinden.

Storingen bedrijfsautomatisatie

Storingen zijn helaas inherent in geautomatiseerde bedrijfsomgevingen. Ze kunnen zich in elke mechanische of elektrotechnische installatie binnen het bedrijf voordoen. Sommige storingen kunnen op afstand verholpen worden via het HMI of SCADA systeem. Voor andere problemen zal een technieker van het installatiebedrijf ingeschakeld moeten worden. Veel voorkomende storingen op het gebied van bedrijfsautomatisering:

 • Storingen in de aansturing van PLC’s
 • Netwerkproblemen
 • Hardware- en softwareproblemen
 • Applicatiestoringen
 • Storingen in de elektrische installatie
 • Defecte bekabeling
 • ...

Bespaar hier op uw elektriciteitswerken

Industriële automatisatie nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte