Industriële ventilatie

Nood aan industriële ventilatie? Goede ventilatie is essentieel voor elk bedrijf. In een goed geventileerde omgeving presteren werknemers beter, neemt het ziekteverzuim af en stijgt de productiviteit.

Soorten industriële ventilatie

Er zijn ruwweg twee manieren waarop industriële ventilatie toegepast kan worden in een bedrijf: mechanische ventilatie en natuurlijke ventilatie. Beide soorten hebben zo hun specifieke voordelen.

1. Mechanische ventilatie

Bij mechanische ventilatie wordt de luchttoevoer en afvoer geregeld met ventilatoren of luchtbehandelingskasten. De luchtbehandelingskasten kunnen voorzien worden van aanvullende componenten zoals: (HEPA)filters, een warmte-terugwinunit of een bevochtigingsinstallatie. Tevens is het mogelijk om de lucht via deze kast te verwarmen of te koelen. De mechanische ventilatie maakt op deze manier deel uit van het klimaatbeheersysteem.

Voordelen mechanische industriële ventilatie: grote ventilatiecapaciteit, luchtbehandeling is mogelijk, gecontroleerde ventilatie.

2. Natuurlijke industriële ventilatie

Bij natuurlijke industriële ventilatie circuleert de lucht zonder hulp van mechanische ventilatoren door het gebouw. In het dak van het gebouw worden roosters aangebracht die volautomatisch (met een thermostaat) geopend en gesloten kunnen worden, naargelang de temperatuur, ventilatiebehoefte en klimaatomstandigheden. Bij dit systeem is het van belang dat de luchttoevoer constant is. Dit is te realiseren met gevelroosters, deurroosters of een ander type toevoerrooster.

Voordelen van natuurlijke ventilatie: het systeem gebruikt geen energie, nauwelijks onderhoud, ongevoelig voor storingen.

Installatie / renovatie / herstelling nodig? Klik hier

Industriële ventilatie installeren: klimaatbeheersing

Bij het ontwerpen in installeren van een industrieel ventilatiesysteem kijkt men naar het bedrijf in zijn geheel en de wettelijke eisen die gesteld worden aan het bedrijfsproces. De ventilatie maakt daarbij deel uit van het klimaatbeheersysteem. Belangrijke vragen die gesteld worden bij het ontwerpen van industriële ventilatie:

 • Hoe groot is de ruimte die geventileerd moet worden?
 • Hoe is het gebouw geconstrueerd?
 • Welke eisen worden er aan de luchtkwaliteit gesteld? (moet de lucht ook gezuiverd worden ?)
 • Hoe wordt het bedrijf gekoeld en verwarmd?
 • Is warmteterugwinning gewenst?
 • Welke wettelijke eisen gelden er t.a.v. de arbeidsomstandigheden?

Optimale luchtverdeling

Om ervoor te zorgen dat de lucht optimaal verdeeld wordt in een ruimte is een luchtverdelingsplan noodzakelijk. Hierbij letten de ingenieurs van het ventilatiesysteem niet alleen op de structuur van een gebouw maar ook op zaken als: temperatuur, luchtvochtigheid, gewenste luchtsnelheid, luchtdebiet, breedte van de kanalen en andere factoren die een rol spelen bij de verdeling van de lucht. Aan de hand van berekeningen en tabellen kan bepaald worden welke luchtverdeelmethode het meest geschikt is voor een bepaalde ruimte.

Storingen industriële ventilatie voorkomen

Storingen aan het ventilatiesysteem komen altijd ongelegen. In het ergste geval moet de productie worden stilgelegd wat uiteindelijk leidt tot hoge kosten. Door een onderhoudscontract af te sluiten en preventief onderhoud te plegen wordt de kan op storingen een stuk kleiner en is de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. Tevens blijft het luchtklimaat in het bedrijf optimaal doordat de luchtfilters in de behandelkast op tijd worden schoongemaakt of vervangen.

 • Belang van (preventief) onderhoud
 • Luchtkwaliteit blijft optimaal (gezonde werkomstandigheden)
 • Productiviteit blijft constant
 • Waarborg van bedrijfscontinuïteit (geen uitval van het systeem)
 • Geen dure ad-hoc kosten Installatie gaat langer mee

Bespaar hier op uw elektriciteitswerken

Industriële elektriciteitswerken nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte