Elektrische laadpaal plaatsen

Laadpaal installatie in garage

Wens je een elektrische wagen op te laden aan een laadpaal? Dan dien je een laadpaal-installatie en keuring te laten uitvoeren door een erkende vakman.

Wie een laadpaal thuis of een laadpaal op het werk wenst te laten installeren, zal in de meeste gevallen een erkend vakman nodig hebben om de werken tot een goed einde te brengen. Wij geven een overzicht van de (elektrische) werken die dienen uitgevoerd te worden. Zoals we weten bestaan er tal van soorten laadpalen. Ze zijn verschillend qua vermogen en soort aansluiting.

De meest geplaatste laadpalen zijn:

  • Laadpaal tegen de muur ( wallbox of wandlaadstation )
  • Laadpaal tegen een paal
  • Laadpaal met enkele aansluiting
  • Laadpaal met dubbele aansluiting ( voor 2 wagens )

Meterkast nakijken

De meterkast dient aangepast te zijn aan het vermogen van de laadpaal. Deze kan een 1-fasige aansluiting of een 3-fasige aansluiting nodig hebben om een laadpunt aan te sluiten. De nieuwste generatie laadstations hebben een 3-fasige aansluiting nodig. Een elektricien zal de aansluiting in de meterkast nakijken welke soort aansluiting je momenteel hebt. Een 1-fasige aansluiting herken je als je 220/230V op de kWh meter staat. Je beschikt over een 3-fase aansluiting als je 3×220/230V, 380/400V of 380 op de kWh meter ziet staan. Voldoet jouw meterkast niet, dan zal een vakman de meterkast verzwaren. Dit om overbelasting tegen te gaan. Om de meterkast te verzwaren zal je bij Fluvius een aanvraag dienen in te dienen. Dit kost tussen €300-€500.

Bijkomende elektrische stroomkring plaatsen

Voor de installatie van een laadpaal zal een extra elektrische kring moeten geplaatst worden. Deze wordt aan de meterkast aangesloten. Er wordt ook een differentieelbeveiliging geplaatst.

Bekabeling plaatsen

Afhankelijk waar je de laadpaal wenst te plaatsen, zal er de benodigde bekabeling moeten geplaatst worden. Je kan de laadpaal op de oprit plaatsen, in de garage of bijvoorbeeld onder een carport. Hoe verder het laadstation van de meterkast is verwijderd, hoe meer kabels moeten getrokken worden. Wens je een paal op de verharding van de oprit te plaatsen, dan dienen er de benodigde sleuven gegraven worden in de oprit. De verharding dient opengemaakt te worden en terug netjes worden gesloten. Dit zal een meerprijs met zich meebrengen.

Tip: enkel de kostprijs voor de installatie van de laadpaal zal 50% van de totaalfactuur uitmaken.

Breek, kap- en boorwerken

Wie een laadpaal tegen de muur plaatst waar de meterkast zich niet bevindt, zal te maken hebben met kleine kapwerken en/of boorwerken. Er dienen immers sleuven en gaten geboord te worden om de bekabeling aan de meterkast aan te kunnen sluiten.

Laadpaal installateur

Laadpaal aansluiten en werking controleren

Ten slotte zal de vakman de laadpaal aansluiten aan de bekabeling en de laadpaal gebruiksklaar maken. Beschik je over een "slimme laadpaal", dan zal de vakman ervoor zorgen dat de laadpaal op het internet via WIFI of het mobiel netwerk wordt aangesloten en jou de benodigde info en uitleg verschaffen over de werking van de laadpaal en gebruik van de eventueel bijhorende app. Wens je meer controle over het verbruik van elektriciteit tijdens piek- en daluren... dan kies je best een laadpaal met Load Balancing.

Laadpaal en zonnepanelen

Heb je al zonnepanelen geplaatst, dan is het mogelijk om de opgewekte energie van de zonnepanelen te gebruiken voor de werking van de laadpaal. Jouw vakman kan de laadpaal op zonnepanelen aansluiten.

Laadpaal op oprit

Laadpaal en thuisbatterij

Ook de combinatie zonnepanelen, thuisbatterij en een elektrische laadpaal is mogelijk. Dankzij de plaatsing van een thuisbatterij sla je de energie van de zonnepanelen op en geeft je deze weer af aan de elektrische laadpaal.

Opmaak elektrisch schema

Daar een extra elektrische kring, een uitbreiding en een eventuele verzwaring van de meterkast heeft plaatsgevonden, dienen de elektrische schema's worden aangepast. Deze heb je nodig en dien je voor te leggen bij de elektrische keuring van de aangepast installatie.

Laadpaal laten keuren

Ten slotte is een elektrische keuring van de laadpaal-installatie verplicht. Je hebt trouwens een verzwaring en uitbreiding van de elektrische installatie laten doorgaan. Een erkend elektricien of keuringsorganisme zal onder andere nakijken of de laadpaal conform de voorschriften van de fabrikant zijn aangesloten. Er zal vooral gecontroleerd worden op een correcte differentieelbeveiliging, een aardverbinding met een conforme verspreidingsweerstand, of de noodzakelijke aangepaste elektrische schema’s aanwezig zijn... De prijs van een controle en keuring kost ongeveer 

Prijs laadpaal plaatsen

Soort werk Prijs Offerte
Laadpaal installatie ( toestel, installatie, BTW ) €750 - €1500  Offerte
Keuring laadpaal installatie €150 Offerte
Verzwaring meterkast €300 - €500 Offerte

Bespaar hier op uw laadpaal installatie

Laadpaal nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte