Nieuw zekeringsbord plaatsen of elektrisch verdeelbord vervangen

Doe je een aanpassing of uitbreiding van je elektrische installatie maar heeft je zekeringsbord te weinig ruimte of is ze gewoon te klein? Op dat moment zal je een nieuw verdeelbord moeten laten plaatsen. Enkele tips bij het vervangen van je zekeringsbord.

De differentieelschakelaar is verzegeld

Als je naar de differentieelschakelaar kijkt, valt het op dat deze zekering verzegeld is. Als deze zekering in een afzonderlijke kast gemonteerd zit, wordt soms de volledige zekeringkast van de differentieelschakelaar verzegelt. In tegenstelling tot de meterkast is dit niet verzegeld door je distributienetbeheerder maar door de instantie die instond voor de keuring van je elektrische installatie ( keuringsmaatschappij ). Je kan en mag deze zegel dus zonder probleem verbreken. De verzegeling is vooral bedoelt om te voorkomen dat er afgetakt wordt voor de differentieelschakelaar. Zo heb je dankzij deze differentieelschakelaar steeds alle bescherming tegen elektrocutie en verliesstroom.

Offerte plaatsing / nazicht zekeringbord? Klik hier

Hoe kies je een zekeringkast of zekeringsbord? De grootte van je zekeringkast

Bereken op voorhand goed uit hoeveel plaats je nodig hebt op je zekeringsbord. Dit doe je aan de hand van je elektrische schema’s. De grootte van een zekeringkast wordt uitgedrukt in modules. Elke module staat gelijk aan de ruimte dat nodig is om één pool te koppelen van een automaat of zekering. Standaard zal je tweepolige automaten gebruiken, dus 2 modules breed.

Je koopt best een zekeringkast met een zekeringsbord dat groot genoeg is om toekomstige uitbreidingen op te vangen. Let er wel op dat een grotere kast ook meer kost. De ommekeer in de prijs ligt bij zekeringkasten bij een grootte van 72 modules. Je kan dan opteren om je zekeringkast op te splitsen in twee kleinere modellen.

Schakelaars zijn onderdeel van het verdeelbord

Domotica en automatisering zorgen voor een grotere zekeringkast

Als je domotica gebruikt in je elektrische installatie zal je een grotere kast nodig hebben dan als je elektrische installatie zonder automatisering werkt. Dit komt omdat alles afzonderlijk moet gestuurd worden. Hou bij automatisering ook rekening met het plaatsen van een domoticakast. Vraag hier op voorhand informatie aan bij je leverancier of elektricien.

TIP: wens je later te automatiseren? Kies dan van in het begin een elektricien met domotica-ervaring. Deze elektricien zal rekening houden met toekomstige mogelijkheden bij het leggen van kabels en stroomgroepen.
Offerte plaatsing / nazicht zekeringbord? Klik hier

Voorbedrade zekeringkast

Heb je een kleine elektrische installatie of werk je aan een uitbreiding van je installatie? Kies dan voor een voorbedrade zekeringkast. In een voorbedrade zekeringkast zitten een aantal modules ingebouwd. Klaar voor gebruik. Je hoeft bij deze kasten enkel de groepen aansluiten op de voorziene automaten/zekeringen alsook de differentieelschakelaar. Meestal zijn er in de kast ook nog enkele vrije plaatsen voorzien voor extra zekeringen.

Prijs elektriciteitswerken

Soort werk Prijs Offerte
Zekeringsbord uitbreiden Op aanvraag Offerte
Nieuw zekeringsbord plaatsen Op aanvraag Offerte
Zekeringsbord herstellen Op aanvraag Offerte
Zekeringsbord vervangen Op aanvraag Offerte

Bespaar hier op uw elektriciteitswerken

Elektricien nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte