Premies & subsidies elektriciteitswerken nieuwbouw of verbouwingen & renovatie

De veiligheid van elektrische installaties is heel belangrijk. Logisch dus dat je in bepaalde gevallen kan steunen op premies of subsidies die de investering deels compenseren. Wat zijn de steunmaatregelingen voor elektriciteitswerken in een  nieuwbouw, verbouwing of renovatie?

Premies en subsidies voor verbouwingen of renovaties

Bij oude woningen is er een grote kans dat de elektrische installatie niet meer voldoet aan de huidige normen. De elektriciteit vernieuwen of de elektriciteit renoveren is dan aan de orde. Bij het vervangen of aanpassen van een elektrische installatie kan je rekenen op onderstaande premies:

Renovatiepremie voor elektriciteit: eigenaars en huurders

Een renovatiepremie wordt uitgereikt aan bewoners van een woning of appartement van minstens 30 jaar oud en gelegen in het Vlaamse Gewest. Dit betekend dus dat je niet enkel als eigenaar maar ook als huurder een renovatiepremie mag aanvragen. Belangrijk om kans te maken op deze premie is jouw inkomstensituatie. Er zijn verschillende inkomstenplafonds ingevoerd afhankelijk van:

 • alleenstaand zonder persoon ten laste
 • alleenstaand met één of meerdere personen ten laste
 • getrouwd, feitelijk of wettelijk samenwonend bent

De huidig ingestelde plafonds kan je vinden op de website van Vlaanderen.

Belangrijk bij een renovatiepremie zijn de facturen. Deze mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Deze facturen worden dan aan je dossier gekoppeld. Afhankelijk van de aard van de werken en totale kost, wordt de totale premie berekend die je kan krijgen.

Verbeteringspremie

Een verbeteringspremie dient vooral om kleinere werken aan een elektrische installatie aan te moedigen. De voorwaarden tot het verkrijgen van een verbeteringspremie zijn als volgt:

 • inkomstenplafond
 • ouderdom van de woning ( minstens 25 jaar oud )
 • gelegen in het Vlaamse Gewest ( Vlaanderen )
 • totale kost van de werken en ingediende facturen

Lees meer over de voorwaarden op de website van de Vlaamse Overheid.

Hieronder een korte opsomming van elektrische werken die in aanmerking komen voor een verbeteringspremie:

 • alle elementen die de woning van elektriciteit/stroom voorzien. o.a. leidingen, elektriciteitskasten, zekeringkasten...;
 • kosten van het keuren van een elektrische installatie;
 • plaatsen van een meterkast

Waar je geen premie kan voor ontvangen is het installeren of verbeteren van elektrische huishoudelijke apparaten zoals een koelkast of verlichting. Dus ook niet voor vaste elektrische verbruikstoestellen zoals een waterpomp. Probeer in deze gevallen gebruik te maken van geldige ecocheques.

De premie voor verbeteringswerken aan een elektrische installatie kan maximaal € 750 bedragen.

Premies en subsidies voor nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen

Iedereen denkt dat premies en subsidies enkel weggelegd zijn voor personen die verbouwen of renovaties doorvoeren. Soms kan je echter ook een premie of subsidie voor een nieuwbouw. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • rechtstreekse premie via vertoon van facturen of offerte van een elektricien;
 • belastingvermindering door het invoegen van bedrag bij een classificatie op je belastingsbrief;
 • mogelijk verlaagde btw op elektriciteitswerken; ( nieuwbouw als onderdeel van een renovatie )
 • korting op onroerende voorheffing

Het inschakelen van een energiebesparend element in je elektrische installatie kan jou een premie opleveren. Dit kan onder andere zijn:

Opgelet: de premie voor het e-peil ( energieprestatiepeil ) voor energiezuinige nieuwbouw is afgeschaft.

Premies en subsidies gelden enkel met een elektricien

De premies of subsidies van gelijk welke instantie ( netbeheerder, overheid, … ) werken steeds op vertoon van facturen. Schakel dus steeds een elektricien is, die zorgt voor correct ingevulde bestelbonnen/facturen.

Bespaar hier op uw elektriciteitswerken

Elektricien nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte